logo

 
 
 
 
 
 
Home You are here: ГоловнаРедколегія
Четвер, 04 лютого 2016 09:24

Редколегія

Головний редактор:

Доброскок І.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Відповідальний редактор:

Сердюк Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Відповідальний секретар:

Овсієнко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

Члени редколегії:

Євтух М.Б., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна) (науковий редактор);

Коцур В.П., дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна) (науковий редактор);

Бірюк Л.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (м. Глухів, Україна);

Богданова І.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій, Державний заклад «Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна);

Боголіб Т.М., доктор економічних наук, професор, декан фінансово-гуманітарного факультету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Вайнтрауб М.А.,  доктор педагогічних наук, ст. наук. співробітник, завідувач лабораторії професійної освіти, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ, Україна);

Васянович Г.П., доктор педагогічних наук, професор, Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Львів, Україна);

Гришкова Р.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна);

Дроздова І.П., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничих і гуманітарних дисциплін, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна);

Клюй Л.В., викладач кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Коберник О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна);

Ламанаускас В., доктор соціологічних наук, професор, директор науково-методичного Центру «Scientia Educologica», професор Шяуляйського університету (м. Шяуляй, Литовська Республіка);

Левицький Ч., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Державної вищої школи технічно-економічної імені Кс. Броніслава Маркевича у Ярославі (Республіка Польща);

Набока О.Г., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Донбаського державного педагогічного університету (м. Словʼянськ, Україна);

Овсієнко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Пазюра Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри авіаційної англійської мови, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна);

Пашько Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наук про виховання, Малопольська вища школа економічна (м. Тарнов, Республіка Польща);

Пелех Ю.В., доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне, України);

Сердюк Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Сігаєва Л.Є., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Степашко В.О., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Топузов О.М., доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна);

Шапран О.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Шапран Ю.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної підготовки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, Україна);

Шефер М., доктор економічних наук, Президент Асоціації L'1901 «SEPIKE» (м. Пуатьє, Франція);

Шмид К., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії виховання Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща);

Шяджувене Н., доктор соціальних наук, професор, директор Шяуляйської Колегії (м. Шяуляй, Литовська Республіка).